Kancelaria
Audytorsko-Rachunkowa
ABAKUS
NIP: 593-127-89-87
REGON 221108278
Nr KIBR 3653
Tel.: +48 693 074 344 e-mail abakus@kancelaria-abakus.com.pl
USŁUGI

AUDYTOWE:
dot badanie i przegląd sprawozdań finansowych,
dot due diligence dla inwestorów, udziałowców i wierzycieli,
dot audyt śledczy,
dot audyt wewnętrzny przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych,
dot audyt finansowy,
dot audyt podatkowy,
dot audyt dotacji unijnych.

EKSPERTYZY I ANALIZY EKONOMICZNO - FINANSOWE:
dot ekspertyzy w zakresie rachunkowości,
dot ekspertyzy finansowe,
dot opinie prywatne na zlecenie strony procesowej w postępowaniu cywilnym i karnym w zakresie rachunkowości a w szczególności przesłanek niewypłacalności, odpowiedzialności członków zarządu za długi, utraconych    korzyści,
dot wycena przedsiębiorstw i udziałów.

KSIĘGOWE:
dot nadzór nad księgami rachunkowymi,
dot nadzór nad księgami rachunkowymi jednostek będących w upadłości i likwidacji,
dot sporządzanie sprawozdań finansowych,
dot sporządzanie biznes planów,
dot opracowywanie dokumentacji księgowej i instrukcji, w tym w zakresie usprawnienia procedur wewnętrznych i obiegu dokumentów.

DORADZTWO:
dot w zakresie rachunkowości i podatków,
dot optymalizacja kosztów.

Copyright: Kancelaria Audytorsko Rachunkowa ABAKUS